Każda sfera naszego życia została mocno zrewolucjonizowana. Człowiek stara się nadążyć za ciągle doskonaloną sztuczną inteligencją, zmianami w algorytmach internetowych przeglądarek, a także technologiami marketingowymi usprawniającymi promocję i reklamę przedsiębiorstw. Okazuje się, że marketing obecnej ery nowoczesności wymaga solidnej automatyzacji i optymalizacji z cyfrową rzeczywistością. Pojęcie Marketing as a Service, czyli marketingu jako usługi, okazuje się kluczem do wypracowania skutecznych kampanii reklamowych oraz zbudowania solidnej pozycji brandu na wirtualnej arenie handlu.

 

maas marketing as a service

Handel usługą wypiera sprzedaż zwykłego towaru. Rosnąca popularność MaaS stanowi efekt ciągłego rozwoju technologii

Postępujący rozwój technologiczny sprawia, że handel zwykłym towarem odnotowuje spadek. Dziś o wiele większe znaczenie ma handel usługami, które w kompleksowy sposób umożliwiają klientowi osiągnięcie wielu korzyści jednocześnie. Przedsiębiorstwa biorą udział w prawdziwym wyścigu projektowania udogodnień dla konsumenta, które przyciągną go i doprowadzą do zbudowania solidnej relacji. Jednorazowy zakup przez nowego klienta to jedno, ale długoterminowy odbiorca okazuje się znacznie korzystniejszym celem – zapewnia stały dochód, zwiększa szansę na promocję usługi wśród bliskich, a przede wszystkim buduje dobry wizerunek firmy poprzez przywiązanie do niej. Nic jednak nie jest za darmo. Zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i duże korporacje walczą o zadowolenie klienta, czego najlepszym dowodem jest ciągła rozbudowa oferty promocyjnej. Benefity, darmowe prezenty, rabaty w partnerskich usługach, centralizacja usług i prosta obsługa to jedynie część działań, które można podczepić pod szeroko rozumiany MaaS.

 

Starając się przełożyć to na realne przykłady, można posłużyć się liniami lotniczymi. Zwykły zakup biletu od długiego czasu stanowi przeżytek. Dziś decydując się na przelot, możemy w tym samym momencie zarezerwować nocleg z dogodnym dojazdem z lotniska, a także wynająć samochód na cały pobyt. Od teraz całe zamówienie odbywa się na jednej stronie, bez konieczności logowania się na innych serwisach i często umożliwiając zaoszczędzenie całkiem sporej sumy. Innym przykładem mogą być firmy świadczące usługi przewozowe na terenie miast – zamawianie taryfy bez konieczności dzwonienia z poziomu mobilnej aplikacji, która podaje nam kilka różnych opcji kursu (np. oferując różne modele samochodu) oraz umożliwia udostępnienie informacji o naszej trasie i kierowcy znajomym w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pasażera.

 

Analiza własnych potrzeb – punkt wyjścia do zdecydowania się na wykorzystanie MaaS

Decydując się na skorzystanie z usługi marketingowej w modelu MaaS, ważne jest określenie wewnętrznych potrzeb własnego przedsiębiorstwa. Wyszczególnienie słabych punktów obecnego zespołu promocyjno-reklamowego, a także analiza przyczyn prowadzących do braku skuteczności w obecnie realizowanym modelu strategii marketingowej, pozwala nam określić słuszność skorzystania z takiej pomocy. Powodów może być wiele – nieefektywne budowanie relacji z klientami, brak odpowiednich umiejętności w niektórych sferach działania lub organizacji pracy (np. kiepska jakość oferowanych treści spowodowana niedostateczną wiedzą o branży), nieprawidłowo określone cele, przestarzałe narzędzia technologiczne do realizacji zamierzonych planów. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie własnych potrzeb każda firma (bez względu na jej wielkość czy branżę w której działa) zyskuje szansę na określenie niezbędnego budżetu, który ma zostać przeznaczony na implementację MaaS w swoich wewnętrznych strukturach.

 

Z drugiej strony przedsiębiorcy powinni dokonać odpowiedniego researchu wśród podmiotów realizujących usługę MaaS. Znając własne potrzeby, realia obecnego rynku oraz cel niezbędny do osiągnięcia, przedsiębiorstwo musi zdecydować się na współpracę z podmiotem czującym się w danej branży niczym przysłowiowa ryba w wodzie. W tym celu warto przeprowadzić szczegółową rozmowę na temat umiejętności firmy realizującej działania marketingu jako usługi – portfolio z dotychczasowymi zleceniodawcami, skuteczność realizowanych projektów, a także sposoby wdrażania nowych rozwiązań to prawdziwy fundament dla przyszłości udanej współpracy oraz osiągnięcia pożądanych efektów.

Na czym polega funkcjonalność marketingu w formie usługi i kto powinien z niej skorzystać?

Marketing to bez wątpienia jedna z najważniejszych gałęzi dla prawidłowo funkcjonującego biznesu. To właśnie promocja i reklama pozwala na pozyskiwanie nowych klientów, a także zapewnia odpowiednią komunikację działalności przedsiębiorstwa np. w sferze oferowanych usług bądź sprzedawanych produktów. Co więcej, marketing pełni poniekąd funkcję badawczą. Dzięki niemu firma ma szansę poznać aktualne trendy rynku, potrzeby konsumentów, niezbędne do wprowadzenia nowinki technologiczne w celu usprawnienia obecnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a przede wszystkim określenia obecnych działań potencjalnej konkurencji i wykazania ich skuteczności.

 

Kto może skorzystać z usług firm świadczących usługi z zakresu Marketing as a Service? Okazuje się, że biznesy każdego formatu mogą zdecydować się na tego typu pomoc. W zależności od własnych potrzeb, aktualnego budżetu, czy specyfiki branży MaaS będzie realizowany w zupełnie inny sposób. Indywidualne podejście jest niezbędne do zagwarantowania klientowi należnego wsparcia.

Mali i średni gracze dostają wielkie korzyści

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a także projekty startupowe okazują się jednymi z podstawowych adresatów dla usług MaaS. Niedostateczny budżet, nieproporcjonalna liczba osób tworzących wewnętrzny dział marketingowy w stosunku do ilości realizowanych projektów, ograniczone umiejętności pracowników w poszczególnych gałęziach reklamy i promocji firmy – wszystko to, jak i wiele innych niewłaściwie funkcjonujących aspektów może wymagać dodatkowego wsparcia od podmiotu świadczącego usługę MaaS.

 

Zaangażowanie zewnętrznego teamu, często posiadającego wielu specjalistów o sprecyzowanych umiejętnościach dla konkretnych obszarów (np. grafika, copywriting, promocje audio-wizualne) umożliwia odciążenie obecnego zespołu od pełnego nadzoru nad mniejszymi projektami. Pozwala to zaoszczędzić czas na realizację bardziej problematycznych zadań, a także skutecznie opracować rozwiązania dotychczasowych problemów. Zarówno w sferze fizycznej (materiały POS – point of sell), jak i w przypadku wirtualnej rzeczywistości (np. promocja w kanałach social media).

 

Do przykładowych usług wpisujących się w termin MaaS można zaliczyć:

 • Projekty całych kampanii marketingowych
 • Realizację stron docelowych
 • Modyfikację zawartości witryn (od zera lub dla istniejących treści)
 • Generowanie większego ruchu i pozyskiwanie nowych potencjalnych klientów
 • Integracja platformy z narzędziami analitycznymi (np. Google Analytics)
 • Optymalizacja w zakresie SEO (działania o charakterze globalnym i lokalnym)
 • Prowadzenie mediów społecznościowych oraz opieka nad działem PR
 • Śledzenie zachowania wskaźnika ROI (return of investment – zwrotu z dokonanej inwestycji).

 

Można więc śmiało stwierdzić, że usługi MaaS odpowiadają za częściową lub holistyczną pomoc dla przedsiębiorstw mniejszego formatu. Agencje umożliwiają firmie zaoszczędzenie niezbędnego czasu dla realizacji bardziej dochodowych projektów, a co za tym idzie, przyczynić się do realnego wzrostu zysków. Wszystko jest uzależnione od wspomnianych w pierwszym punkcie potrzeb – to one wyznaczają wielkość zaangażowania MaaS w optymalizację pracy danego przedsiębiorstwa.

 

MaaS w działaniach o charakterze globalnym – marketing jako usługa w przypadku dużych firm

Przedsiębiorstwa wielkiego formatu, zwykle świadczące usługi i sprzedaż na większą skalę, również mogą zdecydować się na skorzystanie z usługi MaaS. Wieloosobowe zespoły marketingowe w dużych firmach wielokrotnie muszą realizować kilkanaście projektów jednocześnie, czego efektem jest niska skuteczność i opóźnienia. To natomiast może powodować zwiększające się straty, a także postępujący wzrost przewagi konkurencji. Warto wówczas poprosić o pomoc zewnętrzną firmę realizującą usługę MaaS.

 

Oprócz wsparcia w kwestiach wykraczających poza kompetencje i umiejętności pracowników wewnętrznego działu marketingowego, firmy świadczące MaaS mogą okazać się przydatne w zakresie:

 • Ułatwienia wejścia przedsiębiorstwa na nowy rynek (np. na innym kontynencie)
 • Uskutecznienia wprowadzenia nowego produktu/usługi do oferty firmy
 • Zwiększenie efektywności testów nowych technologii lub kanału dystrybucji/promocji, a także określenie zasadności ich wprowadzenia

Czy MaaS okazuje się złotym środkiem na wszelkie problemy?

Dość szybko i jednoznacznie odpowiadamy na powyższe pytanie: nie. Choć zakres działania firm oferujących MaaS jest w większości przypadków niezwykle szeroki, to w praktyce nie można go postrzegać jako remedium dla każdego słabego punktu. Znacznie lepszym podejściem jest potraktowanie modelu MaaS jako skutecznego sposobu na optymalizację dotychczasowego działania działów promocyjno-reklamowych Co więcej, MaaS może okazać się niezwykle pomocny w nieustającym postępie technologicznym, który bez zastanowienia gna do przodu i nie patrzy się za siebie.

 

Brak znajomości aktualnych trendów i implementacji nowinek technicznych może okazać się niesamowicie kosztowny dla firm, pozwalając konkurencji na umocnienie własnej pozycji na rynku. Dlatego też MaaS można wykorzystać w celach:

 • Poprawy rozwoju i prezentacji treści
 • Efektywniejszego projektowania materiałów fizycznych i cyfrowych
 • Usprawnienia działań PR oraz wzmocnienia wizerunku firmy w mediach społecznościowych
 • Polepszenia projektowania interfejsu użytkownika w zakresie technologii UX
 • Automatyzacji działań marketingowych oraz właściwego rozpoczęcia kampanii promocyjnych
 • Sprecyzowania potrzeb potencjalnych klientów oraz wyodrębnienia grupy najbardziej zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa
 • Realizacji programów wspomagających generowanie zainteresowania usługą lub produktem firmy

Holistyczne podejście do marketingu

Model MaaS okazuje się mieć wielowymiarowe podejście w dziedzinie promocji i reklamy. Przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach finansowych lub niedostatecznym doświadczeniu w marketingu biznesowym mogą wykorzystać wiele usług wpisujących się w ofertę agencji, które coraz częściej umożliwiają pomoc w zakresie konkretnej płaszczyzny (np. SEO). W innych sytuacjach przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na wybór całego pakietu usług, co pozwoli na pełną personalizację strategii marketingowej i całego modelu współpracy względem aktualnych potrzeb. Co więcej, agencje MaaS niejednokrotnie dostosowują się do aktualnego budżetu zleceniodawcy, aby uzyskać dla własnego klienta maksymalne korzyści przy ograniczonych środkach.

 

Z drugiej strony MaaS odgrywa istotną rolę edukacyjną dla wewnętrznego zespołu marketingowego. Pracownicy mogą nauczyć się i poznać potrzeby własnych klientów, dowiedzieć się jakie narzędzia należy wykorzystać i jak najefektywniej użyć ich do realizacji określonego zadania, a także posiąść umiejętność budowania oraz rozwijania odpowiedniej (czyt. dochodowej) relacji pomiędzy firmą i klientem. Jak zostało wcześniej wspomniane, wewnętrzne działy marketingowe zazwyczaj posiadają specjalistów w konkretnie ukierunkowanych dziedzinach, co w szerszej perspektywie powoduje powstawanie braków w pozostałych sferach. Zewnętrzna firma MaaS nie tylko wypełni je, ale i zademonstruje pracownikom korzystne rozwiązania, które w przyszłości mogą zostać ponownie wykorzystane. Oczywiście, jeżeli wciąż będą aktualne i przyniosą wymierne korzyści.

 

Jak to działa? Sposoby realizacji MaaS w praktyce

Skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez MaaS ma za zadanie nie tylko zwiększyć skuteczność realizowanych kampanii marketingowych firmy, ale i poprawić wdrażanie samego marketingu w struktury i działania przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie może to spowodować całkowitą zmianę i przebudowę dotychczasowych strategii, a nawet doprowadzić do realnego i pozytywnego przeobrażenia wizerunku firmy. Przyjmuje się, że MaaS może być realizowany na cztery różne sposoby, które oczywiście mogą być stosowane równocześnie (co ponownie sprowadza się do wspomnianych na samym początku potrzeb).

Bezcenna wiedza i umiejętności

W każdej firmie specjalizującej się w zakresie MaaS istnieje zespół wykwalifikowanych ekspertów o niezbędnych umiejętnościach praktycznych i znajomości konkretnych nisz tematycznych, branż oraz zasad kierującymi dany rynek. Know-how, wieloletnie doświadczenie oraz zrealizowane dotychczas projekty (zwłaszcza dla firm o podobnych usługach lub produktach) mogą w dużym stopniu doprowadzić do osiągnięcia sukcesu zaplanowanej kampanii marketingowej firmy oraz poszerzyć grono dotychczasowych klientów.

Elastyczna funkcjonalność

Nieustanny rozwój technologii cyfrowych wymaga od pracowników marketingu ciągłego monitorowania trendów i nowinek, które mogą wspomóc dotychczasowe działania promocyjne firmy. Mówiąc prościej – jeżeli nie nadążasz i zostajesz w tyle, to istnieje wielkie prawdopodobieństwo zmniejszenia zainteresowania Twoimi usługami i wzrostem popularności konkurencji. Bardzo dobrym przykładem może być wykorzystanie chmury jako narzędzia poprawiającego sprawność realizowanych strategii marketingowych. Szybkie udostępnianie wiadomości pomiędzy firmą a agencją MaaS pozwala na błyskawiczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Co więcej, to także ciekawa nowinka dla klientów, która może zachęcić nowych konsumentów do skorzystania z usług firmy stawiającej na nowoczesne rozwiązania.

Szersza perspektywa i odmienny punkt widzenia

Niejednokrotnie zaangażowanie zewnętrznego zespołu pozwala na wychwycenie problemów w wewnętrznych strukturach firmy. Osoby pracujące kilka(naście) lat w danym przedsiębiorstwie, przyzwyczajone do pewnych schematów pracy i rozwiązań mogą nie dostrzegać ewentualnych problemów związanych z funkcjonalnością promocji i reklamy. Firmy z usługą MaaS mogą przeprowadzić audyt wewnętrznego działu marketingowego i wyszczególnić słabe punkty obecnego teamu. Wówczas łatwiej dopasować odpowiednie działania w celu optymalizacji pracy, nadrobienia dotychczasowych zaległości (względem konkurencyjnych przedsiębiorstw), a także poinstruowania zespołu, w jaki sposób zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości (co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych strat finansowych).

Usprawnienie organizacji czasu i jakości pracy

To niezwykle ważny aspekt działania MaaS, który parokrotnie został wspomniany w tekście. Duży zespół zewnętrznej agencji marketingowej pozwala skompensować braki w doświadczeniu pracowników wewnętrznych, a także odciążyć od mniej istotnych projektów. Co więcej, firmy zajmujące się MaaS umożliwiają marketingowcom skupienie się na codziennych i ważniejszych sprawach firmy, które niejednokrotnie wymagają większego zaangażowania.