User Centered Design to projektowanie produktów i projektów z myślą o odbiorcach w pierwszej kolejności. Projektowanie w takim stylu bierze pod uwagę cele projektu, cechy użytkowników, ich charakterystykę oraz potrzeby. Głównym założeniem tego procesu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną pozytywnie przyjęte przez rynek, dzięki czemu ograniczasz koszty i możliwość niepowodzenia biznesowego. Poznaj podstawowe działania, jakie leżą u podstaw User Centered Design! 

 

User Centered Design ucd

 

Projektowanie zorientowane na człowieka najczęściej rozpoczyna się od poznania grupy docelowej. Cały proces obejmuje trzy główne fazy: fazę inspiracji, fazę idei i wdrożenia, a jego celem jest stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które odpowie na konkretne potrzeby grupy docelowej.

 

Faza 1 – inspiracja 

 

Na tym etapie zadaniem Twojego zespołu jest poznanie ludzi, dla których projektujesz. Musisz wejść w ich buty, porozmawiać z nimi i zrozumieć ich potrzeby.

 

Faza 2 – idea 

 

W tym kroku rozumiesz już swoją grupę docelową i zaczynasz projektować rozwiązanie, które będzie dla nich odpowiednie. Analizujesz możliwości technologiczne oraz projektujesz pierwszy prototyp.

 

Faza 3 – wdrożenie 

 

To czas dopracowania rozwiązania i wprowadzenia go na rynek. Co ważne, przejście przez wszystkie trzy fazy znacząco ogranicza prawdopodobieństwo porażki, ponieważ Twój produkt został już przetestowany i skonsultowany z grupą odbiorców na wcześniejszych etapach. Finalne rozwiązanie to tak naprawdę konkretna odpowiedź na potrzeby zbadanych osób.

 

Cztery główne zasady User Centered Design 

 

Zgodnie z UCD, zanim wprowadzisz nowy produkt na rynek, powinieneś pamiętać o czterech podstawowych zasadach tworzenia projektów w ten sposób.

  1. Jasne zrozumienie wymagań użytkownika oraz celu zadania.

 

Zanim przystąpisz do projektowania, zidentyfikuj osoby, które będą używać produktu. Określ, do czego i na jakich zasadach będą go używać, oraz jakie problemy Twój projekt rozwiązuje.

 

2. Uwzględnienie opinii użytkowników w celu zdefiniowania oczekiwań.

 

Na tym etapie zbierz wymagania biznesowe, jakie użytkownicy stawiają Twojemu rozwiązaniu. Określ też możliwie jak najbardziej dokładnie cele, jakie Twoje rozwiązanie musi spełnić, aby zadowolić grupę docelową. Dzięki temu jeszcze przed projektowaniem minimalizujesz prawdopodobieństwo, że Twój produkt nie przyjmie się na rynku.

 

3. Wczesne i aktywne zaangażowanie użytkownika w ocenę projektu.

 

W tym momencie masz już pierwszy prototyp. Zanim zaczniesz go doskonalić, zasięgnij opinii grupy docelowej. Nie bój się krytyki, na tym etapie jest ona bezpieczna i przede wszystkim – negatywnie ocenione funkcje możesz zmienić niewielkim nakładem sił i kosztów. Możesz przeprowadzić ankietę, zaangażować grupę testową, porozmawiać ze znajomymi spoza branży, zebrać opinie na grupach Facebookowych czy forach. Nie ważny jest sposób, ważne, by skonsultować pierwszą wersję produktu z osobami, które docelowo miałyby go używać.

 

4. Iteracyjny proces projektowania.

 

Iteracyjny proces projektowania to nic innego, jak tworzenie produktu/projektu w określonych fazach, i zmienianie go na bieżąco, a nie jak dotąd – dopiero po wypuszczeniu kompletnego rozwiązania na rynek. Podejście tego typu przyczynia się do zwiększania widoczności projektu, zmniejsza ryzyko niepowodzenia poprzez zbieranie regularnej informacji zwrotnej oraz zachęca do ciągłego doskonalenia.

 

Jakie korzyści niesie ze sobą User Centered Design? 

 

Jeśli nie tworzysz projektu zgodnie z powyższymi zasadami, to automatycznie ponosisz większe ryzyko biznesowe. Dlaczego? Gdy zmieniasz gotowy już projekt, ponieważ nie spotkał się z pozytywnym przyjęciem na rynku, zmiana ta zwykle będzie kosztowała kilka razy więcej niż w przypadku modyfikacji na etapie określenia wymagań czy tworzenia prototypu. Projektowanie zorientowane na użytkownika gwarantuje, że projektujesz i rozwijasz produkty dokładnie tak, jak chcą tego Twoi klienci. Jeśli chcesz poznać przykłady i narzędzia, które pozwolą Ci nauczyć się procesu User Centered Design – zerknij na stronę DesignKit. To świetne miejsce, by zacząć myśleć o tworzeniu projektów w nowy, innowacyjny i… bezpieczny sposób!