Strategia marketingowa

Wszystkie działania opieramy na mocny fundamencie jakim jest strategia. To kompleksowy plan marketingowy, który pozwoli Twojej firmie skutecznie komunikować się z otoczeniem i osiągać założone cele. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby Twoja marka wyróżniła się na tle konkurencji i odniosła sukces.

Analiza rynku i konkurencji

Prace nad strategią reklamową poprzedzają wspólne warsztaty – wiemy, że wzajemne zrozumienie jest podstawą udanej współpracy. Chcemy od początku dobrze poznać Twoje priorytety, potrzeby i cele – zawsze bierzemy je pod uwagę przy pracach koncepcyjnych. Dbamy o to, by wspólnie wypracowana strategia realizowała założone przez Ciebie efekty biznesowe i nie była wyłącznie dokumentem “do szuflady”. Nikt nie zna Twojej branży tak dobrze jak Ty, dlatego też wstępny briefing jest niezbędnym elementem stworzenia efektywnej strategii marketingowej.

Nasze wewnętrzne prace nad strategią rozpoczyna analiza rynku, na którym działa Twoja firma. Definiujemy aktualne trendy oraz prognozy na przyszłość. Przedstawiamy Ci wnioski, które pokażą, jaka jest sytuacja Twojej marki na rynku. Następnym krokiem jest analiza konkurencji, w ramach której przyglądamy się aktywności Twoich rywali. Określamy liderów rynku, czyli konkurencję bezpośrednią, ale nie pomijamy również mniejszych firm, które w przyszłości mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Analizujemy sposób ich komunikacji, wskazujemy główne wyróżniki, oceniamy prowadzone działania promocyjne, określamy dobre praktyki. Dzięki temu poznajemy słabe oraz mocne strony konkurencji i poszukujemy luk rynkowych. Zdobywamy wiedzę, która pozwoli dobrać unikalny kierunek komunikacji dla Twojej marki i stworzyć skuteczny plan działań promocyjnych.

Strategia komunikacji

Dopasowana strategia komunikacji marki jest niezbędna do tego, by wyraźnie wpisać się w świadomość konsumentów i efektywnie zwiększać sprzedaż. Otrzymasz od nas unikalne wytyczne, dzięki którym będziesz w stanie mówić językiem swoich klientów.  Określimy grupę docelową i stworzymy przykładowe persony, opisujemy ich zainteresowania, potrzeby, status społeczny i zwyczaje zakupowe. Dzięki temu wiemy do kogo chcemy komunikować, oraz jakich komunikatów użyć, aby wywołać pożądane przez nas reakcje. Analiza SWOT pozwala nam określić mocne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia płynące z rynku. Na tej podstawie określamy rodzaj strategii komunikacji jaką należy wdrożyć.
Dalszym krokiem jest stworzenie kompleksowej strategii komunikacji. Definiujemy główny wyróżnik funkcjonalny Twojej marki (USP), produktu lub usługi. Wybieramy i eksponujemy unikalny zestaw cech, który pozwoli zdobyć przewagę konkurencyjną. Określamy wartości produktu/marki, główne obszary komunikacyjne oraz sposób komunikacji z odbiorcami marki (tone of voice). Dopasowana do Twojej firmy oraz grupy docelowej strategia komunikacji pozwoli Ci wykreować silną markę!

Plan marketingowy

Plan marketingowy wskaże Ci najbardziej skuteczne metody promocji. Definiujemy cele i dobieramy narzędzia, które pozwolą nam je zrealizować. Strategię reklamową planujemy tak, aby wyróżnić się na tle konkurencji i dotrzeć tam, gdzie przebywa grupa docelowa. Proponujemy rozwiązania dopasowane do Twojego budżetu, których efektem będzie wzrost sprzedaży.

 • Pakiet podstawowy

  • Podstawowa analiza sytuacji wyjściowej, rynku i konkurencji
  • Określenie USP marki oraz głównych przekazów marketingowych
  • Rekomendowane kanały i narzędzia promocji
 • Pakiet standardowy

  • Analiza sytuacji wyjściowej
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Audyt obecności w sieci
  • Określenie USP marki oraz głównych przekazów marketingowych
  • Rekomendowane kanały i narzędzia promocji
 • Pakiet rozszerzony

  • Analiza sytuacji wyjściowej
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Audyt obecności w sieci
  • Określenie USP marki oraz głównych przekazów marketingowych
  • Rekomendowane kanały i narzędzia promocji
  • Roczny harmonogram działań promocyjnych