Kampanie reklamowe

Kampanie reklamowe są efektywną metodą budowania wizerunku marki i fundamentalną metodą jej komunikacji z otoczeniem. Zakres narzędzi i pomysł na akcję reklamową zależny jest od wizji, kreatywności i doświadczenia jej twórców. W dobie panowania masowych mediów, nasyconych komunikatami marketingowymi, oryginalny i zaskakujący koncept pozwala przebić się do uodpornionej na działania promocyjne świadomości konsumenta.

Koncepcja kreatywna

Sercem kampanii kreatywnej jest big idea, czyli pomysł na to jak będziemy mówić o Twojej marce. Niezależnie, czy planować będziemy spoty reklamowe, spoty radiowe, kampanie internetową czy reklamę bezpośrednią, to koncepcja kreatywna integrować będzie nam przebieg wszystkich docelowych działań. Współcześni ludzie żyją szybko i intensywnie. To co wczoraj było modne, dziś może być już mało interesujące. Istotną rolę w opracowaniu pomysłowych konceptów stanowi znajomość oraz umiejętność analizy trendów. Najlepsi twórcy reklam na tej podstawie potrafią w znacznym stopniu przewidzieć, co zwróci uwagę masowego odbiorcy.

Realizacja

Działania promocyjne realizowane są na podstawie opracowanego wcześniej harmonogramu. Po etapie, w którym opracujemy przewodni motyw graficzny kampanii, dostosowujemy go do poszczególnych nośników. W zależności od założeń strategicznych i ustalonego mediaplanu kompleksowo przygotowujemy narzędzia akcji reklamowej: internet, telewizja, radio, prasa, outdoor lub obsługa social media. Każda kampania reklamowa jest stale monitorowana, tak by na bieżąco zwiększać jej skuteczność.

Analityka

Tak samo, jak Ty chcemy wiedzieć, jak skuteczne są nasze działania promocyjne. W tym celu korzystamy z wielu sprawdzonych narzędzi analitycznych, które pozwalają na optymalizację i badanie skuteczności akcji reklamowych. W końcowym efekcie umożliwia nam to ewaluację kampanii reklamowej, a dalej realizację zamierzonych celów strategicznych.

 • Strategia kampanii

  • audyt dotychczasowych działań
  • analiza otoczenia i konkurencji
  • analiza grupy docelowej
  • sformułowanie big idei kampanii
  • dobór rekomendowanych kanałów i narzędzii
 • Koncpecja kreatywna

  • analiza grupy docelowej
  • sformułowanie insightów konsumenckich
  • określenie big idei i  kluczowych komunikatów kampanii
  • przygotowanie koncpecji kreatywnej
  • przygotowanie KV kampanii
 • Realizacja kampanii

  • przygotowanie media planu i harmonogramu działań
  • kontakt  z wydawcami / domem mediowym
  • optymalizacja kampanii
  • obsługa i raport